Privacy

 • Algemeen
  De IJssel Coatings BV, gevestigd aan de Centrumbaan 960, 2841 MH Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De IJssel Coatings BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 • Contactgegevens
  De IJssel Coatings is als volgt te bereiken:
  https://www.de-ijssel-coatings.nl
  info@de-ijssel-coatings.nl
  telefoon +31 182 372177
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  De IJssel Coatings BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  Om het winkelen bij doublecoat.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  De IJssel Coatings BV verwerkt uw persoonsgegegevens voor de volgende doelen:
 • Het op uw verzoek toezenden van documentatie;
 • Het op uw verzoek beantwoorden van (technische) vragen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten en leveringen uit te kunnen voeren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  De IJssel Coatings BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  De IJssel Coatings BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar voor alle geregistreerde persoonsgegevens.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  De IJssel Coatings BV verkoopt of deelt uw gegevens niet aan of met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  De IJssel Coatings BV gebruikt geen technische of functionele cookies of analytische cookies die een inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken geen externe advertentietechnologieën van derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van u  als bezoeker op onze website.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De IJssel Coatings BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-ijssel-coatings.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  De IJssel Coatings BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
  De IJssel Coatings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@de-ijssel-coatings.nl